Tillbaka till infosidan

Leverantör för keramiker i alla former


Gjutlera W 101
Vit tidigsintrande stengodslera i torrpulver för gjutmassa eller engobe. Lik plastisk lera nr 19 i bränt tillstånd.

         Email:  lars@tarn.se