Tillbaka till infosidan

Leverantör för keramiker i alla former


Lera nr. C 24
Vitbrännande drejlera anpassad för lergodsglasyrer. C 24 sintrar inte vid normal lergodstemp till skillnad mot t.ex. 19 och 245.

         Email:  lars@tarn.se