Tillbaka till infosidan

Leverantör för keramiker i alla formerLera nr. 19 sf 02


Se lera 19, denna variant har tillsats av 25% 0-0,2 mm chamotte som
gör den mer stabil vid drejning, torkning och bränning.         Email:  lars@tarn.se