Tillbaka till infosidan

Leverantör för keramiker i alla former


Lera nr. 1

Höjslevs blålersblandning med fantastiska drejegenskaper.
1 är en "äkta" lergodslera och består till större delen av ren gulbrännande naturlera med en tillsats av röd lera för en varmare ton.
Rekommenderad brännintervall är 920-1040 gr , sintring sker vid ca 1100 gr och den ska INTE brännas högre.


         Email:  lars@tarn.se